Dům dětí a mládeže se nachází na ulici Kpt. Jaroše, v centrální části města. Zadavatel, město Kopřivnice, vyzval náš ateliér k úpravám spočívajícím v energetickém opatření budovy a úspoře budoucích nákladů na provoz. Energetický audit prokázal nutnost zateplení fasády a výměnu okenních otvorů. Ze strany města byl požadavek na systém rekuperace.

Architektonický výraz návrhu a následné rekonstrukce vychází z původního charakteru výstavby, kde je možno vysledovat určité prvky tzv. miesovské architektury (poz.: architekt Ludwig Mies van der Rohe, autor vily Tugendhat). Jedná se o velkorysé prosklení, pásová okna, subtilní ocelový přístřešek, otevřený koncept zahrady apod. Důležitým úkolem v rámci urbanismu města se ukázalo odstranění předního oplocení a otevření veřejného prostoru k ulici.