Kromě větších projektů a realizací jsme byli obcí Trojanovice vyzváni k návrhu fasád tří stávajících obecních budov. U všech tří fasád jsme navrhli využití dřevěného provětrávaného obkladu. Dřevo je typickým materiálem pro tuto lokalitu a takto provedený obklad navíc umožní budovám získat nový jednotný výraz.

Hasičská zbrojnice je jednou z nejdůležitějších a nejhodnotnějších staveb v centrální části obce. Mnohokrát přestavovaná a dostavovaná budova s výraznou věží se nachází v blízkosti dnešního obecního úřadu. Navrhli jsme sjednocení fasád patra a věže dřevěným modřínovým obkladem různých odstínů, který doplňují plochy ponechané v šedé omítce.

Přístavba u tělocvičny základní školy byla v minulosti zastřešená mansardovou střechou. Ta byla na základě našeho doporučení odstraněna a nahrazena střechou plochou. Souběžně byly vyměněny okna a realizován dřevěný fasádní obklad. Vstupní prostor byl vyčištěn a zdůrazněn loubím. Všechny úpravy napomohly ke zcela novému, soudobému a hlavně jednotnému výrazu budovy.

Objekt mateřské školky se nachází na okraji zástavby a naskýtá se od něj krásný výhled na okolní hory. Dvě části stavby jsme navrhli opláštit dřevěnými deskami, třetí část je omítnuta a doplněna malovaným zeleným květinovým dekorem.