Revitalizace náměstí začne už letos

[Tisková zpráva ze dne 3. 2. 2021, Valašské Meziříčí]

Více zeleně, nové povrchy či mobiliář, ale také vodní prvek a pítko, nejen to přinese rozsáhlá revitalizace valašskomeziříčského náměstí. Dlouho očekávaný projekt s náklady 62 milionů Kč, odstartuje letos v létě a dokončen má být příští rok.

Zastupitelé na svém lednovém jednání schválili vyčlenění 20 milionů Kč z rozpočtu města na rok 2021 na zahájení kompletní úpravy náměstí. „O nutnosti revitalizovat náměstí diskutovali už naši předchůdci na radnici. Jsem rád, že nám se podařilo tento záměr dotáhnout do zdárného konce a letos s tolik očekávanou a potřebnou opravou konečně začneme,“ neskrýval spokojenost starosta Robert Stržínek. Vzhledem k náročnosti prací a nákladnosti rozdělila radnice projekt do dvou let. „Nyní musíme ještě vysoutěžit dodavatele této rekonstrukce s projektovanými náklady 62 milionů korun. V této částce je mimo jiné zahrnuto vybudování nových podzemních kontejnerových stanovišť na komunální a separovaný odpad, časové osy a stop T. G. Masaryka v centrální ploše náměstí či nezbytný záchranný archeologický průzkum,“ vypočítal starosta Stržínek.

V rámci revitalizace pak dojde například k vydláždění komunikací, chodníků a zpevněných ploch náměstí žulovou dlažbou a kostkou. „Projekt také počítá se vznikem vodního prvku a pítka. Stávající javory a vánoční strom pak doplní osm vzrostlých stromů, chybět samozřejmě nebude ani nový mobiliář v podobě laviček, odpadkových košů či osvětlení,“ doplnila místostarostka Yvona Wojaczková.

Valašskomeziříčské náměstí, které je součástí městské památkové zóny, vzniklo zřejmě spolu s městem v druhé polovině 13. století. Je dlouhé 110 metrů a přibližně 60 metrů široké. Jeho revitalizace by měla být hotova do konce roku 2022.

Vizualizace revitalizace náměstí: