Jedním z kroků v postupné revitalizaci lokality Horečky byla obnova amfiteátru v sousedství skokanského areálu. Na svažité louce se nacházela zchátralá stavba pódia se zázemím v suterénu, která zdánlivě vypadala, jako by ji už nenávratně pohltila příroda. Po jejím vyčištění se však ukázalo, že pódium bude možno obnovit a opět využívat. Odhalily se tak i krásné detaily, jako jsou například dvě betonová točitá schodiště.

Rekonstrukce spočívala v obnově pódia, vyčištění interiérů a realizaci nové dřevěné fasády. Krátce po dokončení prací proběhla zatěžkávací zkouška – první ročník festivalu Horečky fest. Stavba obstála a od té doby se areál stal dějištěm několika dalších kulturních akcí.

V roce 2015 byl amfiteátr zastřešen.