Zajímavé zdroje

Principy tvorby veřejného prostranství

Publikace, která vznikla v Kanceláři architekta města Brna (KAM) spolu s týmem deseti autorů. Zabývá se procesem tvorby veřejného prostranství. Je určena široké veřejnosti, architektům či projektantům. Publikace je dostupná

Více info »

Asociace developerů

Člověk svou činností ovlivňuje odjakživa tvář krajiny, měst i život obyvatel. Asociace developerů je silná organizace, partner relevantních institucí a garant pro komunikaci s veřejností.

Více info »

TV Architect

Chcete vědět, co se staví ve Vaší lokalitě a proč? TV Architect Vám přináší zpravodajství o plánování staveb a architektuře v ČR.

Více info »

Architektura a veřejný prostor

Autoři knihy Petr Kratochvíl & Peter Marcuse shromáždili ve své knize výběr textů předních architektů, urbanistů, sociologů i právníků, kteří se pokouší postihnout dvojznačnost veřejného prostoru jako prostoru fyzického i

Více info »

Prožívat architekturu

Pavla Melková je česká architektka, výzkumnice a teoretička architektury. Kromě praktického navrhování a realizování architektonických objektů se věnuje i psaní o architektuře. Tako kniha je plná esejů zamýšlejících se nad

Více info »

Veřejný prostor

Příklady dobré praxe přináší publikace mapující projekty veřejných prostranství realizovaných mezi lety 2013 až 2018 v Praze. Spoluautorem je rovněž kolektiv Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha.

Více info »

ASB

Portál i časopis ASB přináší svým čtenářům aktuální informace z oblasti české i světové architektury, stavebnictví a stavebního developmentu.

Více info »

AKADEMIE MĚSTSKÉ MOBILITY

Webový portál, kde jsou zveřejněné všechny relevantní informace k připravované metodice SUMP 2.0 – plán udržitelné městské mobility.  Jedná se o první odbornou metodiku, která je zpracovávaná na základě participace s řadou politiků, úředníků, odborníků a široké

Více info »

Nadace Proměny Karla Komárka

Tematický portál Proměny pro města je určený zástupcům měst i široké veřejnosti. Poskytuje inspiraci, zkušenosti a metodiku pro obnovu veřejného prostoru a městských parků s využitím principů participace a ve

Více info »

Vizuální smog v Plzni

„Boříme zažité představy o vizuální podobě veřejného prostoru.“ Vizuální smog v Plzni je participující projekt upozorňující na palčivý problém vizuálního smogu. Pod vrstvou silné komercializace ztrácí městský veřejný prostor svoji prvotní

Více info »

archiweb

Internetový portál do světa moderní architektury. Každý den přináší informace o všem důležitém, co se v oblasti domácí a světové architektury odehrává. Architektům a stavitelům nabízí možnost prezentace svých prací

Více info »

CAVU

Česká akademie vizuálního umění je nezisková organizace, jejíž hlavním cílem je propagovat různými formami a projekty současné české výtvarné umění, udělovat ceny českým umělcům a vyjadřovat se k aktuálním problémům v

Více info »

SAFE

Nezisková organizace, která pořádá především (ale nejen) Street Art Festival v Oloumoci. Umělci, kteří realizovali desítky velkoplošných maleb, přednášek a workshopů na téma graffiti a street art.

Více info »

Mappa

Příspěvková organizace Mappa je hlavním koncepčním pracovištěm Ostravy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a tvorby města. Městský ateliér prostorového plánování a architektury tvoří vizi stavebního rozvoje města a koordinuje urbanistické

Více info »