Web:

Sociální sítě:

Typ projektu:

CAVU

Česká akademie vizuálního umění je nezisková organizace, jejíž hlavním cílem je propagovat různými formami a projekty současné české výtvarné umění, udělovat ceny českým umělcům a vyjadřovat se k aktuálním problémům v oblasti vizuálního umění.