Architektura a veřejný prostor

Autoři knihy Petr Kratochvíl & Peter Marcuse shromáždili ve své knize výběr textů předních architektů, urbanistů, sociologů i právníků, kteří se pokouší postihnout dvojznačnost veřejného prostoru jako prostoru fyzického i sociálního a zároveň poukázat na rozdílné hodnotící postoje, na rozkmit mezi ohlašováním krize a rozkladu veřejného prostoru na jedné straně a pozitivním hledáním nových forem a programů na straně druhé.