Vizuální smog v Plzni

„Boříme zažité představy o vizuální podobě veřejného prostoru.“ Vizuální smog v Plzni je participující projekt upozorňující na palčivý problém vizuálního smogu. Pod vrstvou silné komercializace ztrácí městský veřejný prostor svoji prvotní funkčnost a stává se pouhým mediálním bizárem, jenž svou kvalitou ovlivňuje nejen celou podobu města, ale odkazuje i na celkovou nekultivovanost veřejných prostranství.