Veřejný prostor

Příklady dobré praxe přináší publikace mapující projekty veřejných prostranství realizovaných mezi lety 2013 až 2018 v Praze. Spoluautorem je rovněž kolektiv Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha.