Web:

Sociální sítě:

Typ projektu:

Mappa

Příspěvková organizace Mappa je hlavním koncepčním pracovištěm Ostravy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje a tvorby města. Městský ateliér prostorového plánování a architektury tvoří vizi stavebního rozvoje města a koordinuje urbanistické projekty na jeho území.