AKADEMIE MĚSTSKÉ MOBILITY

Webový portál, kde jsou zveřejněné všechny relevantní informace k připravované metodice SUMP 2.0 – plán udržitelné městské mobility.  Jedná se o první odbornou metodiku, která je zpracovávaná na základě participace s řadou politiků, úředníků, odborníků a široké veřejnosti.