Asociace developerů

Člověk svou činností ovlivňuje odjakživa tvář krajiny, měst i život obyvatel. Asociace developerů je silná organizace, partner relevantních institucí a garant pro komunikaci s veřejností.