Tři roky po dokončení revitalizace zchátralého amfiteátru na Horečkách jsme navrhli a relizovali i jeho zastřešení. To však není jen pouhou ochranou jeviště před deštěm, ale zároveň “beskydským nebem” – dotací podpořeným projektem, jehož cílem je poukázat na vztah mezi okolní přírodou, ptactvem a oblohou. Proto jsme do střešní desky navrhli několik kruhových světlíků různých velikostí, pod kterými jsou zavěšeny siluety ptáků.

Nosná konstrukce zastřešení je kombinovaná ocelovo-dřevěná a podhled je proveden ze surových dřevěných latí.

Tři roky po dokončení revitalizace zchátralého amfiteátru na Horečkách jsme navrhli a relizovali i jeho zastřešení. To však není jen pouhou ochranou jeviště před deštěm, ale zároveň “beskydským nebem” – dotací podpořeným projektem, jehož cílem je poukázat na vztah mezi okolní přírodou, ptactvem a oblohou. Proto jsme do střešní desky navrhli několik kruhových světlíků různých velikostí, pod kterými jsou zavěšeny siluety ptáků.

Nosná konstrukce zastřešení je kombinovaná ocelovo-dřevěná a podhled je proveden ze surových dřevěných latí.